हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्ने रे ?

भरतपुर फागुन २५ चितवन

हिन्दुराष्ट संरक्षण नेपालले आज चितवनको भरतपुर नगरपालीकामा धर्ना दिएको छ ।

देशमा धार्मिक संरक्षणको अभियानको पहिलो आन्दोलनको कार्याक्रम अन्त्ार्गत आज केन्द्रिय समितिले नगरपालीकामा धर्ना दिएको हो ।

देशलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने  धर्म निरपेक्ष खारेज गर्नु पर्ने  गाइलाई राष्ट्रिय जनावर कायम गरिनुपर्ने माग गदै संघले विहान १० बजे देखि २ घण्टा धर्ना दिएको थियो   ।

हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्ने रे   भरतपुर फागुन २५ चितवन  हिन्दुराष्ट संरक्षण नेपालले आज चितवनको भरतपुर नगरपालीकामा धर्ना दिएको छ ।  देशमा धार्मिक संरक्षणको अभियानको पहिलो आन्दोलनको कार्याक्रम अन्त्ार्गत आज केन्द्रिय समितिले नगरपालीकामा धर्ना दिएको हो ।देशलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने  धर्म निरपेक्ष खारेज गर्नु पर्ने  गाइलाई राष्ट्रिय जनावर कायम गरिनुपर्ने माग गदै संघले विहान १० बजे देखि २ घण्टा धर्ना दिएको थियो   ।


Advertisements