बाई बाई कक्षा १२

नाता त साइनो मात्र हो स्वछ्छ मनको परीचय नै प्यारो हुन्छ

Advertisements

One comment on “

टिप्पणीहरु बन्द गरियो ।